صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد دوشنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

وقف چیست

در برنامه یانجا شب نیست بامداد دوشنبه درباره وقف و انواع آن صحبت هایی شد که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

مرتبط با این