صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد دوشنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

معضل ترافیک

بامداد دوشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه در بنرامه اینجا شب نیست درباره موضوع ترافیک و استفاده از حمل و نقل عمومی صحبت هایی شد که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

مرتبط با این