اینجا شب نیست (بامداد دوشنبه) بامداد دوشنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو جوان

اینجا شب نیست (بامداد دوشنبه)

اینجا شب نیست

اشتغال در شهرستان ها

بامداد دوشنبه در برنامه اینجا شب نیست پیرامون موضوع اشتغال در شهرستان های ایران صحبت هایی شد که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1397/02/19
|
14:43
دسترسی سریع
اینجا شب نیست (بامداد دوشنبه)