صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد دوشنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

اشتغال در شهرستان ها

بامداد دوشنبه در برنامه اینجا شب نیست پیرامون موضوع اشتغال در شهرستان های ایران صحبت هایی شد که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

مرتبط با این