صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد دوشنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

بحران آب را جدی بگیریم

بامداد دوشنبه مورخ دهم اردیبهشت در برنامه اینجا شب نیست در باره بحران آب صحبت هایی شد که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

مرتبط با این