صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد دوشنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

بررسی بازیکنان دورگه در ورزش ایران

بحث بازیکنان دورگه در ورزش ایران این روز ها جز داغ ترین مباحث خبری محسوب میشود. در این بخش ار برنامه اینجا شب نیست بامداد دوشنبه با هم میشنویم صحبتهای مهدی زارع کارشناس این برنامه پیرامون همین موضوع.

مرتبط با این