صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد یكشنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

امنیت شغلی

بامداد یکشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه در برنامه اینجا شب نیست در باره امنیت شغلی کارگران صحبت هایی داشتیم که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

مرتبط با این