فصل اول شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

نگهداری کسب و کار در مرحله رشد

فرهنگ یزدان پناه کارشناس برنامه در مورد آفت‌هایی که باعث می‌شود یک کسب و کار به مرحله رشد نرسد را توضیح می‌دهد

1398/09/09
|
14:06
دسترسی سریع
فصل اول