فصل اول شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

شرایط رقابتی در کسب و کار

فرهنگ یزدان‌پناه کارشناس برنامه در مورد شرایط رقابتی در کسب و کار و قیمت گذاری در این شرایط توضیح می‌دهد

1398/09/02
|
13:23
دسترسی سریع
فصل اول