فصل اول شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

مهمتزین مبانی تقسیم بازار مصرف کننده چیست؟

فرهنگ یزدان پناه کارشناس برنامه در مورد تقسیم بندی بازار براساس جمعیت توضیح می‌دهد. این تقسیم بندی‌ها چه کاربردی در بازار دارد

1398/08/19
|
18:11
دسترسی سریع
فصل اول