صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

دکتر محمد رضا نیلی معاون آموزشی دانشکده روان شناسی در مورد استفاده از چند رسانه ای‌ها در بالا بردن کیفیت آموزش صحبت می‌کند

مرتبط با این