فصل اول شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

آموزش به کمک چند رسانه ای ها در مدارس

گفتگو با دکتر محسن باهو مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش در مورد چند رسانه ای ها و آموزش معلم ها برای مدارس و دوره هایی که معلم ها باید ببینند

1397/08/13
|
15:59
دسترسی سریع
فصل اول