صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

گفتگو با دکتر محسن باهو مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش در مورد چند رسانه ای ها و آموزش معلم ها برای مدارس و دوره هایی که معلم ها باید ببینند

مرتبط با این