صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

چند رسانه ای های آموزشی در فرایند تعلیم و تربیت

آقای دکتر محمد رضا نیلی معاون آموزش روانشناسی و عضو گروه تربیتی و تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد تعریف چند رسانه ای و استفاده در آموزش و تربیت توضیح می دهد

مرتبط با این