صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

توجه به گردشگری به خصوص گردشگری عشایری جز کارهایی است که در چند سال اخیر به آن توجه ویژه شده است. کرمعلی قندالی رئیس امور سازمان عشایری کشور در مورد حمایت از گزدشگزی عشایری و کارهای انجام شده توضیح می دهد.

مرتبط با این