صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

جمعیت تهران به مرز 14 میلیون نفر رسیده در حالی است که اکثر خانواده های تهرانی پر جمعیت نیستند و تک فرزند هستند . آقای عرفان مردانی مدیر سیاست گذاری و راه بردی شهرداری تهران پاسخ می دهد

مرتبط با این