فصل اول شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانواده

وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانواده و آسیب هایی که این افراد را تحدید می کند . گفتگو با معصومه توکلی رئیس گروه توانمندی سازی خانواده و زنان بهزیستی کشور

1397/06/05
|
15:49
دسترسی سریع
فصل اول