فصل اول شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

4 گروه زنان سرپرست خانوار

آقای سید قاسم محسنی رئیس گروه مطالعه توسعه حمایت اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد بسته های حمایتی توضیح می دهد بسته هایی از زنان سرپرست خانوار که به 4 گروه تقسیم شده اند

1397/06/03
|
15:53
دسترسی سریع
فصل اول