فصل اول شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

میل به شغل راحت

میل داشتن به شغل راحت و پشت میز نشینی و بررسی این میل در جوانان در برنامه فصل اول با دکتر ایمانی جامعه شناس

1397/05/29
|
11:21
دسترسی سریع
فصل اول