صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

نقطه مقابل رشد اقتصادی رکود اقتصادی است در این برنامک به رشد بیکاری سال 96 که 12.1 است اشاره شده است

مرتبط با این