صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

در برنامه فصل اول به موضوع کارورزشی و فرصت های شغلی می پردازد و گفتگو شد با خانم دکتر ژِمو جواهری پور پژوهشگر حوزه اقتصاد و آموزش

مرتبط با این