صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای شنیدن صدای بیماران راه ارتباطی برقرار کرده

دکتر رجبی مسول امور دانشگاه های علوم پزشکی قزوین

مرتبط با این