فصل اول شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

موقیعیت زنان و رعایت عفاف و حجاب در جامعه

دکتر فریبا شایگان رئیس دانشکده پلیس زن و استاد جامعه شناسی دانشگاه علوم انتظامی در مورد نقش و جایگاه زنان و رابطه آن با عفاف صحبت می کند از نظر اسلامی جایگاه زن را تعریف می کند

1397/05/07
|
07:47
دسترسی سریع
فصل اول