صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

دکتر فریبا شایگان رئیس دانشکده پلیس زن و استاد جامعه شناسی دانشگاه علوم انتظامی در مورد نقش و جایگاه زنان و رابطه آن با عفاف صحبت می کند از نظر اسلامی جایگاه زن را تعریف می کند

مرتبط با این