صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

اورژانس اجتماعی از سال 78 راه اندازی شد اما هنوز کودکان و نوجوانانی هستند که به زور پدر و مادر سر کار فرستاده می شوند

مرتبط با این