صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

دکتر علی بزم آمو جامعه شناس در مورد قوانین مربوط به کودکان کار و اینکه چه دستگاه هایی در این رابطه مسئول هستند صحبت می کند . افراد زیر 15 سال کودک محسوب می شوند و افراد بین 15-18 را نوجوانان به حساب می آورند

مرتبط با این