صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

دکتر سمیه خدا بخش روان شناس در مورد آسیب پذیری کودکان و نوجوانان در جامعه و چه کنیم که این آسیب ها به حداقل ممکن برسد صحبت می کند . این آسیب ها که ناشی از فقر و آگاه نبودن کودکان و خانواده های آنان است

مرتبط با این