فصل اول شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

فرار از مسئولیت ها

مسئولیت ها فقط به مسئولیت های کاری و اجتماعی محدود نمی شود و مسئولیت های خانوادگی را نیز شامل می شود در زندگی عشق فقط کافی نیست .. اطلاعاتی در مورد مسئولیت ها در برنامه فصل اول

1397/04/20
|
13:03
دسترسی سریع
فصل اول