صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

تقابل بین سرمایه اجتماعی و سنت ها از زبان دکتر بزم آمون جامعه شناس، تعریف کاملی از سرمایه اجتماعی و آیا سرمایه اجتماعی فقط یک شعار است ؟

مرتبط با این