فصل اول شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

مسئولیت اجتماعی

چه رفتارهایی در بین افراد جامعه، مسئولیت اجتماعی را نشان می دهد؟ آیا مسئولیت اجتماعی در جامعه یک سرمایه است ؟

1397/04/17
|
15:21
دسترسی سریع
فصل اول