صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

چه رفتارهایی در بین افراد جامعه، مسئولیت اجتماعی را نشان می دهد؟ آیا مسئولیت اجتماعی در جامعه یک سرمایه است ؟

مرتبط با این