فصل اول شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

آموزش شهروندی

آموزش شهروندی از کجا و با چه بستری باید آغاز شود یا آن را تقویت کنیم دکتر سمیه خدابخش استادیار دانشگاه رسام پاسخ می دهد

1397/04/17
|
15:20
دسترسی سریع
فصل اول