صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

واژه سرمایه اجتماعی و تعریف آن از زبان دکتر علی بزم آمو جامعه شناس ... واژه ای جدید که کشور های توسعه یافته توجه ویژه ای به آن دارند

مرتبط با این