صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

دکتر قانعی راد ( جامعه شناس )در اخبار آمده بود که ایشان در مورد آسیب های اجتماعی و کارنامه مسئولان صحبت کرده اند

مرتبط با این