صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

آگاهی مردم نسبت به حقوق خودشان .. مردم نسبت به چه قوانینی باید آگاهی داشته باشند راه های تحقق مطالبات و آگاهی از حقوق شهروندی از الزامات است

مرتبط با این