صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

آیا خلأیی در قوانین اداری کشور وجود دارد که نیاز به قانون گذاری داشته باشد ... قوانین داری در مورد حقوق شهر وندی و نظارت بر این قوانین در برنامه فصل اول

مرتبط با این