صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

آیا بانک هایی هستند که برای رفت و آمد معلولان تدابیری را اندیشیده باشند ... یک فرد معلول آیا می تواند به راحتی از خطوط مترو و اتوبوس استفاده کند

مرتبط با این