صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

آموزش بازنشستگان در چه صورت امکان پذیر است و چه چیز هایی رو باید آنها آموزش ببینند . توانایی افراد در آموزش های بازنشستگی

مرتبط با این