صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

آقای علیزاده در مورد اجرای آموزش فنی و حرفه ای برای بازنشسته های کشور ..آیا نیازی به آموزش برای بازنشستگان وجود دارد

مرتبط با این