صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

مهمترین مشکل صنعت لوله و پروفیل تامین مواد اولیه است .. تولید کننده های پروفیل ازشیوه تامین مواد اولیه گله مند هستند

مرتبط با این