صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

در مباحث مهارت اموزی چقدر باید وقت گذاشته شود تا یک فرد بتواند وارد بازار کار شود و موفق هم باشد

مرتبط با این