صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

طرح ایران مهارت

در برنامه روز گذشته بیست و چهارم مهرماه در باره طرح جدید ایران مهارت صحبت هایی شد که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

مرتبط با این