صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

در مورد کار آفرینی چه شنیده اید در دانشگاه ، محل کار ، یا خانواده ...خانم ها بیشتر در بخش کار آفرینی پیشرفت کرده اند یا آقایان .. موانع موجود بر سر راه کار آفرینان

مرتبط با این