صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

گفتگوی رادیو جوان با آقای شهسواری مشاور وزیر کارو رفاه اجتماعی در مورد مشارکت های عمومی ونقش آن در اسلام

مرتبط با این