نوبت عاشقی جمعه ها از ساعت 8:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو جوان

نوبت عاشقي

قرآن

گفتند یک قدم برای رضای خدا به جلو بروید، مرد دانا از بلندی پایین امد و به راه شد. پرسیدند به کجا؟ گفت ; هر انچه میخواستم بگویم همین بود که گفتند.
جمعه ، ساعت8 ، رادیو جوان. نوبت عاشقی. با حضور حجت الاسلام عبادی ، اجرای فاطمه عباسی

گفتند یک قدم برای رضای خدا به جلو بروید، مرد دانا از بلندی پایین امد و به راه شد. پرسیدند به کجا؟ گفت ; هر انچه میخواستم بگویم همین بود که گفتند.
جمعه ، ساعت8 ، رادیو جوان. نوبت عاشقی. با حضور حجت الاسلام عبادی ، اجرای فاطمه عباسی و تهیه کنندگی قاسم اورنگی.

1395/02/20
|
14:05
دسترسی سریع
نوبت عاشقی