صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 16:00 به مدت 25 دقیقه

تنبلی در همه زمینه ها بد است و در زمینه فراگیری علم و دانش بدتر است وقتی در مسیری قرار گرفته ای که لازمه اش داشتن تلاش برای فراگرفتن و علم آموزی است در این مسیر کوتاهی و سستی و تنبلی توجیه پذیر نیست.

مرتبط با این