پیچک جمعه از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

تنبلی علمی چیست؟

تنبلی در همه زمینه ها بد است و در زمینه فراگیری علم و دانش بدتر است وقتی در مسیری قرار گرفته ای که لازمه اش داشتن تلاش برای فراگرفتن و علم آموزی است در این مسیر کوتاهی و سستی و تنبلی توجیه پذیر نیست.

1397/02/16
|
07:05
دسترسی سریع
پیچک