پیچک جمعه از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

رعایت کردن

همیشه به اطرافمون نگاه کنیم شاید لازم باشه از خودمون بپرسیم دیگران از حضور ما معذب نیستن؟ کاری نمی کنیم که کسی رو آزار بدیم؟شایدصحبت کردن بلند بلند من درباره موضوعی که دلنشینه برای دیگری آزاردهنده باشه؟حقوق دیگران را رعایت کنیم.

1397/01/27
|
09:24
دسترسی سریع
پیچک