صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 16:00 به مدت 25 دقیقه

وقتی کسی سوار تاکسی میشه و در تاکسی شروع می کنه به صحبت کردن با تلفن همراه و آقای راننده تاکسی صدای ضبط ماشین رو کم نمی کنه و ادامه ماجرا ....

مرتبط با این