دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

دایره

انتخاب صحیح همسر

در برنامه این هفته دایره مورخ سی ام خرداد ماه پیرو بحث هفته پیش درباره نحوه انتخاب فرد درست در زندگی صحبت هایی داشتیم كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1398/04/01
|
16:26
دسترسی سریع
دایره