دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

دایره

روزمرگی در زندگی

در برنامه این هفته دایره مورخ شانزدهم اسفند ماه درباره روزمرگی در زندگی مشترك صحبت هایی شد كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1397/12/19
|
08:54
دسترسی سریع
دایره