دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

دایره

درك متقابل

در برنامه دایره مورخ بیست و پنجم آبان‌ماه درباره درك متقابل صحبت‌هایی شد كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1397/08/27
|
09:10
دسترسی سریع
دایره