صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 55 دقیقه

آیا این زندگی حق من است؟

در برنامه دایره مورخ دهم آبان ماه درباره پاسخ به این سوال که یا این زندگی حق من است که در نتیجه مشکلات زندگی مشترک از خودمان میپرسیم صحبت هایی شد که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

مرتبط با این