دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

دایره

خطای شناختی

روز پنجشنبه ورخ یازدهم مرداد ماه در برنامه دایره پیرامون موضوع خطای شناختی صحبت هایی شد كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1397/05/15
|
01:45
دسترسی سریع
دایره