فوق العاده دوشنبه - چهارشنبه از ساعت 21:25 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

فوق العاده

مرد عجیب پرواز

از شهید علی اکبر شیرودی آمارها و تاریخ عجیبی به جا مانده است. «مرد عجیب پرواز» لقبی است که به ایشون اختصاص دادند.

1398/11/23
|
11:58
دسترسی سریع
فوق العاده